Kooperativt lärande

En helhetssyn på lärande

Vill din skola ha verktyg för att:

inkludera alla elever i undervisningen

utveckla lärarnas ledarskap i klassrummet

arbeta elevaktivt och samarbetsinriktat

öka måluppfyllelsen och lusten för lärandet hos eleverna

arbeta formativt och språkutvecklande

få verktyg som skapar effektivitet och kvalitet i undervisningen

utveckla elevernas samarbetsfärdigheter

Då är din skola redo för kooperativt lärande!

Vad är kooperativt lärande?

Kooperativt lärande är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande där eleverna använder varandra som lärresurser. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet där man genom att formulera sig språkligt och sammanfatta sina kunskaper i dialog med andra, befäster kunskapen. Inlärningen är således inte något läraren gör åt eleverna utan något eleverna gör i interaktion med varandra.

Man använder strategier och strukturer för att organisera lärsituationer där både samarbetsfärdigheter tränas och kunskap befästs. Strukturerna skapar tydliga ramar för hur eleverna ska interagera med varandra och gör modellen således både lärarstyrd och elevcentrerad. Strukturerna är innehållsfria och kan på så sätt användas i alla ämnen och i alla åldrar från f-klass till vuxna.

 

Kooperativt lärande bygger på grundprinciperna SPEL3F:
Samarbetsfärdigheter
Samarbetsfärdigheter synliggörs för eleverna som både får både tid och förutsättningar att träna på dem i undervisningen. Vinsterna är välfungerande och effektiva grupper och en ökad måluppfyllelsen.

“If the teamwork skills are not learned, then the taskwork cannot be completed effectively”
Johnson, Johnson och Holubec
Positivt ömsesidigt beroende
Ett positivt ömsesidigt beroende uppstår när individer i en grupp behöver varandra för att lyckas lösa en uppgift eller nå ett mål. Eleverna tränas in i ett stödjande, coachande och uppmuntrande förhållningssätt till varandra i gruppen.

“Din framgång leder också till min framgång!”
Eget ansvar
Eleverna får ta ansvar för både sitt eget och gruppens lärande. Genom att gruppens samlade kunskaper ska kunnas användas på egen hand och i ett nytt sammanhang skapas fokus och tränar eleverna i eget ansvar.

“Students learn it together and then perform it alone”
Johnson & Johnson
Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion
Lärsituationer organiseras så att alla elever får förklara och beskriva sin egen förståelse. Genom att eleverna uppmuntrar och stöttar varandra samt använder varandra som lärresurser skapas både lika delaktighet och en samtidig stödjande interaktion.

“En droppe droppad i livets älv
har ingen flytkraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!"
Tage Danielsson
3 F: Feedback – Feedup – Feedforward
För att eleverna ska bli medvetna om och utveckla både sina kunskaper och sina samarbetsfärdigheter är det viktigt att skapa tid och förutsättningar för reflektion och utvärdering av mål. 3 F används som stöd i utvärderingen.

Feedback - Vad har fungerat bra?
Feedup - Vad kunde gjorts bättre?
Feedforward - Vad ska jag/vi tänka på nästa gång?

Fördelar

  • Kunskapsmässig, social och kognitiv utveckling.
  • Alla elever blir inkluderade, stimulerade och delaktiga vilket leder till mer fokus på skolarbetet och ökad måluppfyllelse för alla.
  • Eleverna samarbetar och stödjer varandra vilket skapar en positiv och trygg lärmiljö.
  • Ett demokratiskt och samarbetsinriktat tänk ger större acceptans för andra.
  • Utåtagerande elevers testresultat visar märkbara förbättringar
  • Snabbare språkutveckling.
  • Bättre arbetsförhållande och arbetsbörda för lärarna.
  • Både lärare och elever upplever ökad glädje och roligare undervisning.

Genom att låta barnen sätta ord på sina kunskaper, att coacha, lära av och lyssna på varandra i organiserade former skapas ett klassrumsklimat där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för både sina handlingar och sitt lärande. Detta får barnen att känna samhörighet i klassen, skapar trygghet och ger dem modet att våga gå utanför sin komfortzon, med resultatet att de utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.

Våra kunder

Mega Musik gymnasieskola

Helsingborg

Husensjöskolan

Helsingborg

Strandängsskolan

Båstad

Västra Karups skola

Båstad

Lunnaskolan

Kågeröd

PeterSvenskolan 1

Helsingborg

Maria Parkskolan

Helsingborg

Västra Allé

Helsingborg

Fenestra Nya Hovås

Hovås

Fenestra Billdal

Billdal

Slottsvångsskolan

Helsingborg

PeterSvenskolan

Landskrona

Vollsjö skola

Vollsjö

Rinkebyholmsskolan

Kalmar

Tolleredskolan

Tollered

Östad skola

Sjövik

ISGR International School of the Gothenburg Region

Göteborg

Kristianstad Montessoriskola

Kristianstad

Västra Ramlösa skola

Helsingborg

Furulundskolan

Halmstad

Varagårdsskolan

Bjuv

Ljungbacken

Lidingö

Fladängsskolan

Bjärred

Bruksskolan

Höganäs

Björkenässkolan

Löddeköpinge

Fenestra Centrum

Göteborg

Nordic Network Conference (2018)

Göteborg

SETT Syd Malmö (2017)

Malmö

Brännaregårdsskolan

Olofström

Löddesnässkolan

Lomma

Berghultsskolan

Floda

Centralskolan

Floda

Alléskolan

Floda

Kviingeskolan

Hanaskog

Säbyholm - Landskrona Montessori friskola

Landskrona

Dammhagskolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Brunnsparksskolan

Helsingborg

Regnbågsskolan

Gullspång

Falkenbergsskolan

Kalmar

Fladängsskolan

Bjärred

Nyvångsskolan

Löddeköpinge

Vikenskolan

Viken

Errarps skola

Skälderviken

Gantofta Skola

Gantofta

Ekebyskolan

Ekeby

Elinebergsskolan

Helsingborg

Strandskolan

Lomma

Internationella Engelska Skolan

Helsingborg

Antilopskolan

Klippan

Vedby skola

Klippan

Pilagårdsskolan

Klippan

Ljungbyhedskolan

Klippan

Bofinkenskolan

Klippan

Gullstensskolan Yngre

Gullspång

Gullstensskolan Äldre

Gullspång

Klockarskogsskolan

Osby

Parkskolan

Osby

Örkenedsskolan

Osby

SETT Syd (2019)

Malmö

Mega Musik gymnasieskola

Helsingborg

Husensjöskolan

Helsingborg

Strandängsskolan

Båstad

Västra Karups skola

Båstad

Lunnaskolan

Kågeröd

Ljungbacken

Lidingö

Björkenässkolan

Pysslingen

Fenestra Centrum

Pysslingen

Nordic Network Conference (2018)

Göteborg

SETT Syd Malmö (2017)

Malmö

Brännaregårdsskolan

Olofström

Tolleredskolan

Floda

Berghultskolan

Floda

Centralskolan

Floda

Alléskolan

Floda

Kviingeskolan

Hanaskog

Säbyholm - Landskrona Montessori friskola

Landskrona

Dammhagskolan

Landskrona

{

 

All personal har varit mycket positiv till Kooperativt Lärande. Vi vet att det finns många sätt att stötta våra elever på under deras skolgång. Nu vet vi att ett av de främsta stöden vi kan ge dem är samarbete. Istället för att utgå från konkurrens vill vi lära dem att använda sina förmågor på ett positivt sätt, stödja varandra och dela sina kunskaper

– Malin Bergdahl, Pedagog Brännaregårdsskolan

Hur kan jag lära mig mer?

Senaste nytt

Implementering av Kooperativt lärande på Brännaregårdsskolan i Olofströms Kommun.

Liz Fristedt har besökt vår skola under hittills fem tillfällen under läsåret. Hela kollegiet, åk 1-6, har träffats för att ta del av Liz kunskaper om Kooperativt lärande och hur det kan användas elevgrupperna. Vinsterna med dessa träffar har varit många. En av dem är...