Kooperativt Lärande

En helhetssyn på lärande

Kooperativt
Lärande

En helhetssyn på lärande

Kooperativt
Lärande

En helhetssyn på lärande

Vill din skola ha verktyg för att:

Arbeta elevaktivt och inkluderande.

Utveckla elevernas samarbetsfärdigheter.

Utveckla lärarnas ledarskap i klassrummet.

Arbeta formativt och språkutvecklande.

Öka måluppfyllelse och motivation för lärandet hos eleverna.

Vad är kooperativt lärande?

Kooperativt lärande är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande där eleverna använder varandra som lärresurser. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet där man genom att formulera sig språkligt och sammanfatta sina kunskaper i dialog med andra, befäster kunskapen. Inlärningen är således inte något läraren gör åt eleverna utan något eleverna gör i interaktion med varandra.

Man använder strategier och strukturer för att organisera lärsituationer där både samarbetsfärdigheter tränas och kunskap befästs. Strukturerna skapar tydliga ramar för hur eleverna ska interagera med varandra och gör modellen således både lärarstyrd och elevcentrerad. Strukturerna är innehållsfria och kan på så sätt användas i alla ämnen och i alla åldrar från f-klass till vuxna.

Vad är kooperativt lärande?

Kooperativt lärande är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande där eleverna använder varandra som lärresurser. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet där man genom att formulera sig språkligt och sammanfatta sina kunskaper i dialog med andra, befäster kunskapen. Inlärningen är således inte något läraren gör åt eleverna utan något eleverna gör i interaktion med varandra.

Man använder strategier och strukturer för att organisera lärsituationer där både samarbetsfärdigheter tränas och kunskap befästs. Strukturerna skapar tydliga ramar för hur eleverna ska interagera med varandra och gör modellen således både lärarstyrd och elevcentrerad. Strukturerna är innehållsfria och kan på så sätt användas i alla ämnen och i alla åldrar från f-klass till vuxna.

Kooperativt lärande bygger på grundprinciperna SPEL3F:

S

Samarbetsfärdigheter

 

Läs mer

Samarbetsfärdigheter synliggörs för eleverna som både får både tid och förutsättningar att träna på dem i undervisningen. Vinsterna är välfungerande och effektiva grupper och en ökad måluppfyllelsen.

“If the teamwork skills are not learned, then the taskwork cannot be completed effectively”
Johnson, Johnson och Holubec

P

Positivt beroende

 

Läs mer

Ett positivt ömsesidigt beroende uppstår när individer i en grupp behöver varandra för att lyckas lösa en uppgift eller nå ett mål. Eleverna tränas in i ett stödjande, coachande och uppmuntrande förhållningssätt till varandra i gruppen.

“Din framgång leder också till min framgång!”

S

Samarbetsfärdigheter

 

Läs mer

Samarbetsfärdigheter synliggörs för eleverna som både får både tid och förutsättningar att träna på dem i undervisningen. Vinsterna är välfungerande och effektiva grupper och en ökad måluppfyllelsen.

“If the teamwork skills are not learned, then the taskwork cannot be completed effectively”
Johnson, Johnson och Holubec

P

Positivt beroende

 

Läs mer

Ett positivt ömsesidigt beroende uppstår när individer i en grupp behöver varandra för att lyckas lösa en uppgift eller nå ett mål. Eleverna tränas in i ett stödjande, coachande och uppmuntrande förhållningssätt till varandra i gruppen.

“Din framgång leder också till min framgång!”

E

Eget ansvar

 

Läs mer

Eleverna får ta ansvar för både sitt eget och gruppens lärande. Genom att gruppens samlade kunskaper ska kunnas användas på egen hand och i ett nytt sammanhang skapas fokus och tränar eleverna i eget ansvar.

“Students learn it together and then perform it alone”
Johnson & Johnson

L

Lika delaktighet

 

Läs mer

Lärsituationer organiseras så att alla elever får förklara och beskriva sin egen förståelse. Genom att eleverna uppmuntrar och stöttar varandra samt använder varandra som lärresurser skapas både lika delaktighet och en samtidig stödjande interaktion.

“En droppe droppad i livets älv har ingen flytkraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!” Tage Danielsson

E

Eget ansvar

 

Läs mer

Eleverna får ta ansvar för både sitt eget och gruppens lärande. Genom att gruppens samlade kunskaper ska kunnas användas på egen hand och i ett nytt sammanhang skapas fokus och tränar eleverna i eget ansvar.

“Students learn it together and then perform it alone”
Johnson & Johnson

L

Lika delaktighet

 

Läs mer

Lärsituationer organiseras så att alla elever får förklara och beskriva sin egen förståelse. Genom att eleverna uppmuntrar och stöttar varandra samt använder varandra som lärresurser skapas både lika delaktighet och en samtidig stödjande interaktion.

“En droppe droppad i livets älv har ingen flytkraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!” Tage Danielsson

3F

Feedback — Feedup — Feedforward

För att eleverna ska bli medvetna om och utveckla både sina kunskaper och sina samarbetsfärdigheter är det viktigt att skapa tid och förutsättningar för reflektion och utvärdering av mål. 3 F används som stöd i utvärderingen.

3F

Feedback — Feedup — Feedforward

För att eleverna ska bli medvetna om och utveckla både sina kunskaper och sina samarbetsfärdigheter är det viktigt att skapa tid och förutsättningar för reflektion och utvärdering av mål. 3 F används som stöd i utvärderingen.

Hur kan jag lära mig mer?

Kooperativt lärande

© Copyright 2021 | Kooperativt lärande | Utvecklad med  av Juliett Lima