Workshops

Upplägg

Jag erbjuder olika kompetensutbildningspaket för din personal. Grunden i kompetensutbildningen är Kooperativt lärande, men integrerar även delar som tydligt ledarskap, inkludering, språkutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, genrepedagogik, brain breaks, coachande förhållningssätt och värdegrundsarbete. Som ICF Coach erbjuder jag även handledning och coachning av av ledningsgrupper, enskilda lärare, rektorer eller arbetslag efter önskat upplägg.

Jag arbetar i workshop-format och kommer ut till skolor och arbetar på plats med hela kollegiet. Workshop-formatet ger förutsättningar för hela kollegiet att svetsas samman och att öppna upp mellan årskurser, ämnen och arbetslag. Det skapas en möjlighet för kollegiet att få en samsyn, ett gemensamt språk och förhållningssätt som lägger en bra grund för ert fortsatta värdegrunds- och kunskapsuppdrag på skolan.

En workshop…

  • innehåller teori, praktik, reflektion och diskussion kring det kooperativa lärandet.
  • aktiverar och engagerar lärarna i olika lärsituationer och ger dem möjlighet att själva uppleva det kooperativa i lärandet.
  • är ett unikt tillfälle för arbetslaget att svetsas samman både professionellt och socialt genom gruppstärkande, kooperativa övningar.
  • skapar förutsättningar för lärarna att redan dagen efter tillämpa det kooperativa lärandet i sin egen undervisning.

Läs: Framgångsfaktorer för implementering av KL

Upplägg

Jag erbjuder olika kompetensutbildningspaket för din personal. Grunden i kompetensutbildningen är Kooperativt lärande, men integrerar även delar som tydligt ledarskap, inkludering, språkutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, genrepedagogik, brain breaks, coachande förhållningssätt och värdegrundsarbete. Som ICF Coach erbjuder jag även handledning och coachning av av ledningsgrupper, enskilda lärare, rektorer eller arbetslag efter önskat upplägg.

Jag arbetar i workshop-format och kommer ut till skolor och arbetar på plats med hela kollegiet. Workshop-formatet ger förutsättningar för hela kollegiet att svetsas samman och att öppna upp mellan årskurser, ämnen och arbetslag. Det skapas en möjlighet för kollegiet att få en samsyn, ett gemensamt språk och förhållningssätt som lägger en bra grund för ert fortsatta värdegrunds- och kunskapsuppdrag på skolan.

En workshop…

  • innehåller teori, praktik, reflektion och diskussion kring det kooperativa lärandet.
  • aktiverar och engagerar lärarna i olika lärsituationer och ger dem möjlighet att själva uppleva det kooperativa i lärandet.
  • är ett unikt tillfälle för arbetslaget att svetsas samman både professionellt och socialt genom gruppstärkande, kooperativa övningar.
  • skapar förutsättningar för lärarna att redan dagen efter tillämpa det kooperativa lärandet i sin egen undervisning.

Workshops

Är du intresserad av att göra en intresseanmälan, var god fyll i formuläret. Vill du istället boka in dig på en befintlig workshop, se vårt Kalendarium.

Hur gör jag en intresseanmälan?

Var god ange era uppgifter i formuläret. Vänligen ange om ni önskar ett annat upplägg, genom att välja annat önskemål. Vi återkommer inom kort och följer upp er anmälan.

Vill du bli kontaktad när öppna workshops blir tillgängliga?