Implementering av Kooperativt lärande på Brännaregårdsskolan i Olofströms Kommun

Liz Fristedt har besökt vår skola under hittills fem tillfällen under läsåret. Hela kollegiet, åk 1-6, har träffats för att ta del av Liz kunskaper om Kooperativt lärande och hur det kan användas elevgrupperna.

Vinsterna med dessa träffar har varit många. En av dem är att träffarna har sammansvetsat pedagogerna på skolan. Under läsåret har två skolor i Olofströms kommun slagits ihop till en större skola. Nya kollegor och nya barn ska lära känna varandra och ”bo” under samma tak. Att tillsammans få delta i Liz utbildning har varit ett lyft för oss. Tillsammans har vi upptäckt hur lärandet sker via sociala processer och för oss har det varit en stor vinst. Vi får en gemensam plattform att stå på inför det kommande arbetet med våra gemensamma elever.

Liz har varvat teori och praktik under våra träffar. Lärande i samarbete med andra grundar sig på tankar från flera stora personligheter inom lärande och utveckling, vilket Liz lade som grund. Träffarna har även bjudit på kollegialt lärande där vi har fått pröva strukturerna praktiskt. Vi har med andra ord lärt oss om Kooperativt lärande genom Kooperativt lärande.

Liz har mycket kunskap om sitt område och hon lyckas förmedla de kunskaper varje lärare behöver för att kunna gå ut och möta eleverna i klassrummen. Vi har fått en gedigen kunskapsbank av strukturer att hämta ur. Eftersom Liz arbetar parallellt med egna elevgrupper, har vi fått idéer och inspiration som är direkt förankrat i hennes elevgrupper.

Alla pedagoger som deltar har även fått ”visuellt stöd” i form av kort. Korten är ett bra komplement och vi har haft stor användning av dem redan från starten. Att korten finns i alla klassrum gör att alla elever känner igen sig, oberoende vilket klassrum hen befinner sig i.

Liz är en glädjespridare och brinner för det hon gör. Hennes engagemang smittar av sig och hon bjuder på en avspänd atmosfär som är tillåtande. Hon är en ödmjuk ledare som får oss kursdeltagare att känna oss kunniga och jämlika.

Det har varit positivt att Liz har kommit ut på plats. Att få pröva övningarna i en för oss känd miljö har varit bra. Då Liz kommit till oss, har det varit möjlighet för fler att delta vid kurstillfällena. Det gör att arbetssättet får en större effekt och spridning i kollegiet. Detta hade inte ägt rum om en pedagog åkt på utbildning och i sin tur skulle förmedla kunskapen vidare till sina kollegor. Nu får alla ta del av Liz kunskaper vilket ger en gedigen grund att stå på.

All personal har varit mycket positiv till Kooperativt Lärande. Vi vet att det finns många sätt att stötta våra elever på under deras skolgång. Nu vet vi att ett av de främsta stöden vi kan ge dem är samarbete. Istället för att utgå från konkurrens vill vi lära dem att använda sina förmågor på ett positivt sätt, stödja varandra och dela sina kunskaper.

Vi har också insett vår roll i arbetet med eleverna. Vi är inte längre kunskapsförmedlare utan samtalsledare. Vår roll är att uppmuntra, stödja, skapa förutsättningar och strukturera grupprocesser.

Malin Bergdahl Pedagog

Niclas Palmberg Rektor